AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 52

52 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Under OPC UA pressekonferansen ble et Equinor prosjekt trukket frem som et godt eksempel på hvilke muligheter standarden gir
senterte 5 G løsninger generelt . I løpet av det siste året har det vært en sterk utvikling for å møte industriens behov . 5 G teknologien har løsninger både for offentlige og private nett . Industrien kan utnytte mulighetene private nett gir . For det første kan disse nettene deles inn i forskjellige nivåer , teknisk og administrativt . Og for det andre er det godt sikret imot inntrenging . Industrien bør sette seg inn i hvilke muligheter private 5 G nett gir . For mange kan det løse en rekke problemer som dagens kommunikasjonsløsninger ikke har . Passer ikke 5 G teknologien for trådløs kommunikasjon , kan den nye WiFi 6 standarden kanskje være løsningen . Som alltid er det funksjonaliteten i løsningen som bør avgjøre valg av teknologi .
Rapport fra
OPC UA En viktig standard for kommunikasjon er OPC UA . Målsettingen med arbeidet er at standarden skal være helt åpen , slik at alle brukere og leverandører kan delta og utnytte teknologien . Og at den er sikker . Under pressekonferansen brukte Stefan Hoppe , som er president i OPC Foundation , mye tid på å imøtegå kritikk om at standarden ikke gir sikker kommunikasjon . I den digitaliserte hverdag må forskjellige teknologier kunne kommunisere . Hoppe la derfor stor vekt på at Microsoft og SAP nylig er blitt representert i styret til organisasjonen . Det vil styrke arbeidet med å få frem løsninger som alle nivåer i en organisasjon kan benytte . I denne sammenheng er utviklingen av OPC UA over MQTT viktig . Hoppe forklarte