AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 128

1 / 2022 | Industry @ pps | 12
lingsplassen . Med RFID-løsning som nøyaktig kan vise hvor hver enkelt kontainer befinner seg , og et PLS system som har god nok kapasitet til å håndtere all informasjon om posisjon , adresse til stedet kontaineren er på vei , og alle nye oppdrag , kan transport av kontainere reduseres betraktelig . Nå er det kommunikasjon mellom alle RFID-lesere og PLSer . Systemet finner den kontaineren som først er ledig der det er et nytt oppdrag . Resultatet er at det nå er mindre behov for at tomme kontainere bruker kapasitet i logistikksystemet . Løsningen reduserer slitasje og energiforbruk , samtidig som alt går raskere og mer smidig .
På 2000-tallet ble det installert 18 Siemens S7-PLSer . Samtidig gikk man over til bruk av frekvensomformere . Ved oppgraderingen som nå foretas i forbindelse med utbyggingen er det siste versjon av PLSer , S7-1500 , noen S7-1200 og frekvensomformere som benyttes . Motorstartere styres via Profibus . Siste generasjon paneler , Unified panels , blir nå også tatt i bruk .
gjorde de en stor innsats . Etter hvert som vi fikk kompetanse på produktene og løsningene har vi tatt over mer og mer av prosjektering og programmering . – I prosjektet som pågår nå utfører vi oppgraderingene selv , sier Hansen . Med godt samarbeid med Siemens fungerer dette godt .
Ny teknologi gir ny funksjonalitet Nå kan operatørene overvåke strømtrekke for hvert kjøreverk . Det er nyttig informasjon når det gjelder drift og vedlikehold . Siden utstyret nå tar mindre plass , blir løsningene mer kompakt .
I løpet av om lag 40 års drift har det ikke vært ulykker som har medført personskade i forbindelse med logistikksystemet . Det viser at det er dyktige fagfolk som drifter anlegget .
Det er Trond Mjåtveit Hansen som er ansvarlig for transportsystemet . Han har elektronikk og automatiseringsbakgrunn . – Vi har hatt god kontakt med Siemens i om lag 20 år , forteller Hansen . I de første prosjektene vi hadde sammen med Siemens