AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 90

90 / 91

AMNYTT NR . 3 2022 ver med liten sannsynlighet for lysbuer i tavler med beregnet lysbueenergi opp til 25 cal / cm ². Eksempler på slike arbeidsoppgaver er
• Visuell inspeksjon
• Betjening fra front
• Termografering
• Arbeid i kabelfelt (> form 2 )
Lysbuefenomenets potensielle fare må i tillegg til tavlens merkeverdier informeres på skilt på tavlens front eller på døren til tavlerommet . Informasjonen er helt nødvendig for trygt valg av lysbuesikker bekledning . Det er viktig at anleggseiere er bevisste på ansvaret for å kjenne til hendelsesenegien i egne tavleanlegg og sørger for at dette informeres tydelig på skilt i anleggene . Det vil sette fokus på lysbuefaren og lede personell til å anvende beskyttelse som er testet for det forventede energinivået . Og med lysbuesikker bekledning som er merket ATPV8 , vil drifts- og service-personell være kledd for de fleste anledninger . For ytterligere informasjon og veiledning om lysbuefarer i tavler , anbefales VEILEDNING utgitt av nfea : Lysbuerisiko , krav til og bruk av bekledning . TEMAHEFTE utgitt av Tavleforeningen : Lysbuefare i tavler

Automatisering i Næringsmiddelindustrien

- bærekraftig matproduksjon og robotisering står sentralt
Noen av foredragene :
• Hvordan oppnå dokumentert effekt av bærekraftstrategien ?
• Hvordan sikre OT i dagens
• produksjonsanlegg ? – Erfaringer fra Orkla
• Cyber Security i fabrikkmiljø
• På vingene inn i fremtiden
• Robotisering i tøffe miljø
LES MER !

15-16 juni | Kristiansand