AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 89

89 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Det er hendelsesenergien som er bestemmende for valg at bekledning og beskyttelsesutstyr , og med riktig beskyttelsesutstyr ( Personal Protection Equipment , PPE ) skal betjening , service og vedlikehold av tavler kunne utføres på en trygg måte . Hendelsesenergien beregnes og oppgis i cal / cm ² som er et mål på hvor høy energi som en overflate blir eksponert for i en gitt avstand foran tavlen . Ved hendelsesenergi i betjeningsavstand fra tavlen er lavere enn 1,2cal / cm ², PPE-kategori 0 , er dette et nivå som ikke krever lysbuesikker bekledning . For energinivåer og bekledningskategorier gjelder følgende graderinger : PPE0 < 1,2cal / cm ² Krever ikke lysbuesikker bekledning PPE1 < 4 cal / cm ² PPE2 < 8 cal / cm ² Anbefales som standard beskyttelsesnivå PPE3 < 25 cal / cm ² Bør risikovurderes sæskilt PPE4 < 40 cal / cm ² Ekstemt høyt farenivå
Nå tavlens hendelsesenergi er kjent , skal følgende kombinasjon av bekledning og utstyr anvendes :
• Hjelm
• Lysbuetestet visir
• Øreklokker
• Lysbuesikker bekledning
• Hansker Arbeidsklær og verneutstyr , med sikker beskyttelse mot lysbuer , skal være testet i samsvar med gjeldende standarder og merket med aktuelt energinivå . Bekledning som er merket for beskyttelse opp til 8cal / cm ², PPE2 , er anbefalt som en god standard for betjening og service i spenningssatte tavler . Slik bekledning er merket ATPV8 ( Arc Thermal Performance Value ). Bekledning som er merket ATPV 8 er trygg bekledning som er lett tilgjengelig for arbeid i tavler med beregnet lysbueenergi opp til 8cal / cm ². Mange industribedrifter tilstreber også at tavleanlegg ikke har høyere energinivå enn 8 cal / cm ². Med bekledning merket ATPV8 kan man også gjennomføre arbeidsoppga-