AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 88

88 / 91 Vær kledd for anledningen !

AMNYTT NR . 3 2022
Tekst : Hans-Petter Nybakk Faglig leder Tavleforeningen

I

mange situasjoner i livet er vi vant med å velge antrekk , enten det er for å tilpasse oss i en sosial setting eller beskytte oss mot vær og vind . De fleste av oss er også vant med å forholde oss til bruk av arbeidstøy . Men hvilken bekledning skal til for trygg betjening og servicearbeid i eltavler ? Tavler planlegges , utføres og dimensjoneres for de aktuelle nettforholdene på stedet , og for drift og beskyttelse av utstyr som er tilkoblet . Tavler har derfor nødvendige egenskaper , tilstrekkelig yteevne og nødvendig tåleevne ved feil . I tillegg skal tavlenes viktige grensesnittkatakteristikker alltid være tilgjengelig i teknisk dokumentasjon . Til tross for at tavler er bekreftet i samsvar med NEK 439-serien og riktig dimensjonert med korrekt vern-innstilling , kan lysbuehendelser inntreffe . En lysbue oppstår hvis det går en strøm mellom to ledere i luft , og skadeomfanget kan være omfattende både for personell og utstyr . Tavler i standard utførelse i samsvar med NEK 439 gir ikke uten videre tilstrekkelig bekyttelse mot slike lysbuer . NEK 439-serien beskriver heller ingen krav om lysbuetesting av tavler . Enkelte tavlesystemer har imidlertid testede tilleggsløsninger i samsvar med standarden IEC TR 61641 , men disse utførelsene blir sjelden beskrevet for vanlige næringsbygg eller anlegg . Innvendige skiller ( Form-utførelse ) i samsvar med NEK 439-2 , vil imidlertid alltid redusere risikoen for at lysbuer oppstår og begrense skadeomfanget hvis en lysbuehendelse allikevel skulle inntreffe .
Hvor farlig kan så potensielle lysbuehendelser være ? Hendelsesenergien ved en lysbue er varierende i forskjellige anlegg og avhengig bl . a . av kortslutningsnivå og vernenes utkoblingstid . Ved høye kortslutningsnivåer og lange utkoblingstider blir hendelsesenergien ved en lysbue høy , med alvorlig risiko for personell . For å beskytte seg mot hendelsesenergien ved en lysbuehendelse , må man kjenne til hvilke nivå hendelsesenergien er beregnet til . Med kunnskap om hendelsesenergien kan drifts- og service-personell velge egnet personlig beskyttelsesutstyr for gjennomføring av aktuelle arbeidsoppgaver . Slik FSE-forskriften beskriver , vil personlig beskyttelsesutstyr utgjøre en nødvendig barriere nr . to , for sikker beskyttelse av personell hvis en lysbuehendelse skulle inntreffe .