AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 87

87 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
av systemer , leverandører og industrier . OPC UA er plattformuavhengig , og sikrer en sømløs flyt av sanntidsinformasjon mellom maskiner , og mellom maskiner og digitale plattformer og økosystem i skyen . OPC UA er valgt som et fundamentalt kommunikasjonsgrensesnitt for Industri 4.0 . Det må mer enn ett selskap til for å skape en revolusjon ( den fjerde industrielle revolusjon ). Ett selskap kan ikke få til Industri 4.0 alene . Hele verdi- og leverandørkjeden må dra i samme retning , og det krever samarbeid med et globalt tankesett . Norsk industri må være interoperabel med et globalt marked . NFEA starter nå et OPC UA Brukerforum hvor OT og IT ingeniører med lidenskap for åpen og standardisert utveksling av operasjonelle data kan møtes for å bli kjent , diskutere , lære av hverandre og få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av norsk industri . Brukerforumet er åpent for alle som enten bruker eller ønsker å ta i bruk OPC UA i industrien for å oppnå interoperabilitet og standardisering . Brukerforumet vil deles inn i fire arbeidsgrupper : 1 . Applikasjonsutvikling 2 . Arkitektur og konnektivitet 3 . Informasjonsmodellering 4 . Forretningsverdi Brukerforumet vil møtes en gang årlig , mens arbeidsgruppene møtes jevnlig og ved behov . Nå i den etablerende fasen er det blitt arrangert et digitalt introduksjonsmøte som samlet 180 deltakere . Her ble tanken bak brukerforumet presentert . 3 . mai inviterte Equinor på Fornebu til Kick-Off for Brukerforumet , et arrangement der over 70 deltakere fikk innføring i de fire arbeidsgruppene og det innledende arbeidet med forumet ble etablert . Før sommeren er det planlagt nok et OPC UA Brukerforum-arrangement . For å holde deg oppdatert , besøk nfea . no eller abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev .