AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 86

86 / 91

Etablerer OPC UA Brukerforum i Norge

AMNYTT NR . 3 2022
NFEA starter nå et OPC UA Brukerforum hvor OT- og IT-ingeniører med lidenskap for åpen og standardisert utveksling av operasjonelle data kan møtes for å bli kjent , diskutere , lære av hverandre og få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av industri-grener .

Industri 4.0 er en digital transformasjon av industrier hvor grensene og skillet mellom fysisk utstyr , industriell produksjon og den digitale verden viskes ut og blir i økende grad sammenflettet . Utstyr og produksjon blir smartere , og vil i fremtiden kunne gjøre flere oppgaver uten menneskelig involvering . Data spiller en nøkkelrolle for verdiskapning og vil brukes til å utvikle nye konkurransedyktige forretningsmodeller og tjenester på tvers av verdi og leverandørkjeden . Rigide og lineære verdikjeder byttes ut med nettverk av samarbeidspartnere som knyttes sammen gjennom digitale plattformer og økosystem . Denne type samarbeid mellom maskiner , selskaper og mennesker krever interoperabilitet som betyr at informasjon kan utveksles på et felles språk med felles forståelse . Mennesker er gode på semantisk interoperabilitet . Det betyr at vi kan forstå hverandre ( ganske ) godt med verktøy som ord , diagrammer , bilder og kontekst , men også lyder , ansiktsuttrykk og kroppsspråk . Men maskiner og programvare fungerer ikke slik . De kan kun forholde seg til data , informasjonsmodeller og algoritmer , og det er lite rom for tolkninger . I vår daglige hverdag aksepterer vi ikke lengre at bankkortet vårt ikke kan brukes hvor som helst over hele verden , vi forventer at en datamus skal fungere både på Mac og PC , og du krever at ørepluggene dine skal kunne kobles til hvilken som helst mobiltelefon . Hvorfor skal industrien nøye seg med mindre ? Ny teknologi og innovasjon er en viktig ingrediens i Industri 4.0 , men alene ikke nok . Sammen med et standardisert , selskapsuavhengig og entydig språk på informasjon som prosesseres av nye teknologier har man et fundament for å lykkes med Industri 4.0 . OPC UA ( IEC 62541 ) er en åpen standard og et rammeverk for sikker , interoperabel , og pålitelig utveksling av sanntidsinformasjon ( data + kontekst som gir data mening ) på tvers