AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 85

85 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Lefdal Mine Datacenter tilbyr en av Europas grønneste datasenterløsninger . De henter kaldt sjøvann fra Nordfjord som pumpes inn med hevert-prinsipp , her til nivå 3 . ( Illustrasjon : LMD )
Tunnelling and Underground Space Award Lefdal Mine har fått flere internasjonale priser , en av dem var ” ITA Tunnelling and Underground Space Awards ” som fremhever banebrytende innovasjoner og fremragende prosjekter innen tunell- og undergrunns-konstruksjoner . Juryen pekte på at anlegget tar for seg nyheter , men også gjenbruk av eksisterende underjordiske fjellhuler der man tidligere utvant mineralressurser , og at det tar for seg teknologier som muliggjør en grønn tilnærming med fornybar energi .
– Vi transformerer en gammel industri – bergverk – til en moderne næring – IKT / DtC . Samtidig bidrar vi til utviklingen av en av de andre store næringene i Norge – akvakultur , sier Herden . Lefdal Mine Data Center fikk prisen i kategorien Innovative and Contributing Underground Spaces .

” I samarbeid med Infosys utvikler vi et tilbud som gjør at bedrifter kan akselerere dekarboniseringen ”