AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 83

83 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Store dimensjoner : Rittal er deleier og strategisk samarbeidspartner . De bidrar med sparring på kundeløsninger og leverer containerne ; standard 40- fots ISO-container ( 68 kbm ). Time-to-market er 2 – 3 måneder . ( Foto : LMD )
– Datasenteret er godt sikret mot datainntrengning , det bygget for nasjonal it-infrastruktur . Vi er også nøye mer hvem som får fysisk adgang til fjellhallene . Alle ansatte og besøkende må sikkerhetsklareres , påpeker Andersson . Under 60 meter med fjell har anlegget god beskyttelse mot lynnedslag , ras og andre naturfenomener . I tillegg vil noen av datahallene har ekstra EMPvern . – Redundante system sørger for høy driftssikkerhet . Kundene har tilgang til kjøling , strøm og nettverk , og det er to systemer av hver infrastruktur som kjører parallelt . Ved vedlikehold av et overtar det andre , i praksis er det ingen nedetid , sier Andersson .
En sjøvann-pumpe leverer temperatur , mens en ferskvannspumpe sørger for å holde systemtrykk . Driften er automatisert , et BMS henter data fra alle undersystemer og visualiserer disse . Automatisk feildeteksjon reagerer på avvik etter definerte verdier . – Drift av datasentre har ganske avansert set-up , og vi er på øverste hylle . Vi er sertifisert for å huse nasjonalt viktig infrastruktur , sier Andersson .
Tungregning med nasjonale superdatamaskiner En kunde Andersson og Lefdal Mine Datacenter er stolte over å få på plass er Sigma2 – et selskap under kunnskapsdepartements forvaltningsorgan SIKT .