AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 82

82 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
– Vi er solte over å ha fått med store aktører som Mercedes-Benz og Sigma2 . Det viser at vi har et konkurransedyktig konsept , sier markedsdirektør Mats Andersson i Lefdal Mine Datacenter . ( Foto : LMD )
tungregning i HPC-ene med høy densitet vil vannkjøling være mest hensiktsmessig . Med luftkjøling begrenses tettheten til 20 – 30 kW per rack . – Tettheten er mye større enn i tradisjonelle datarom . Med vannkjøling kan vi ha 50 kW per rack , og med Direct Liquid Cooling kan vi ha opp til 100 kW per rack , sier Todal .
Blir karbon-negativ Datasentre genererer mye varme , og varmt restvann er en utfordring – men også en ressurs . Det egner seg til bio-organisk produksjon , men det er skrint på Nord-Vestlandet . – Vi har lite dyrkbar mark , derfor er en løsning med akvakultur ideelt . Det nye oppdrettsanlegget SjømatStaden skal produsere 15 000 tonn laks per år , de vil ha behov for det vannet vi kan levere , sier Todal . Fra datasenteret er det tre kilometer ( langs veien ) til Bryggja på Kalvneset i Nordfjord – der olivin fra gruvedriften i sin tid ble skipet ut . – Når nivå 3 er ferdig utbygd kan vi sende 5300 kbm varmt vann i timen . For SjømatStaden som vil komme i drift i løpet av 2023 kan det gi en besparelse på 12 MW .
Blant verdens sikreste Sikkerheten er svært god – Lefdal Mine Datacenter er rangert som nr . 2 i verden på Cushman & Wakefields Data Center Risk Index .