AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 81

81 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Sigma2s datahall : I løpet av året vil nye nasjonale superdatamaskiner og lagringsanlegg plasseres hos Lefdal Mine Datacenter . Bygget ved siden av er for lagring av utstyr . ( Illustrasjon : LMD / Sigma2 )
milepæl for Daimler i å levere på sin bærekraftvisjon “ Ambition 2039 ” som er å bli CO2 nøytral innen 2039 . – Lefdal Mine Datacenter tilbyr en av de laveste totale driftskostnader ( TCO ) i Europa , med besparelser på opp til 50 % i forhold til datasentre i andre deler av verden , sier Andreas Herden som jobber for Lefdal Mine – og Norge – fra Tyskland .
Naturgitte forutsetninger Datasenteret ligger i en gruve ved en dyp , kald fjord med stabil og lav temperatur for effektiv kjøling . – Løsningen har svært god energieffektivitet . Kjølesystemet vårt gir en PUE som varierer fra 1,10 til 1,15 avhengig av UPS-konfigurasjon og kapasitetsskala .
Ferdig utbygd kan PUE komme ned under 1,10 , sier Kristian Todal , sitemanager for Lefdal Mine Datacenter . Serverne blir kjølt ned av vann fra den 565 meter dype Nordfjorden , som har flere isbreer i umiddelbar nærhet . Det er lagt store rørsystem ut og inn av gruven der sjøvannet går . – Vi henter vann fra 100 meteres dyp , der det holder en stabil temperatur på 8 – 9 ° C , sier Todal . – Vannet føres inn til nivå 3 som ligger 50 m under havoverflaten med hevert-prinsipp . Sjøvannet ledes til en varmeveksler som kjøler ned ferskvann til 16 – 17 ° C . Ferskvannssløyfen går rundt datahallene og sørger for at serverne ikke overopphetes . Nært kundeområdet kan det stå en vann til luft varmeveksler . For