AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 80

80 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Fra inngangen i Lefdal er det tre kilometer ( langs veien ) til Bryggja på Kalvneset i Nordfjord – der olivin fra gruvedriften i sin tid ble skipet ut . Nå anlegges det et teknologisk avansert oppdrettsanlegg som skal nyttiggjøre seg varmt restvann fra datasenteret . ( Illustrasjon : Stadsutviklaren )

Internasjonale aktører etablerer seg gjerne i Norge ( Norden ), energiforbruket blir lavere og grønnere . For dem blir det totalt et mindre miljømessig fotavtrykk . Datasenter er eksport av norsk strøm , kundene betaler for all strøm de bruker , og vi får etablert lokale arbeidsplasser , sier markedssjef Mats Andersson .

Grønt markedsfokus De fleste bransjer har et økende fokus på en energisparende løsninger – i tillegg er det en større bevissthet på miljøvennlig produksjon av energien . Næringsminister Jan Christian Vestre sa i en uttalelse at Lefdal Mine Datacenter er et utmerket eksempel på hvordan norske datasentre og industriell kunnskap kan hjelpe fremtidens industrier med å nå sine klimamål . – I samarbeid med Infosys utvikler vi et tilbud som gjør at bedrifter kan akselerere dekarboniseringen av virksomheten , sier Andersson . Infosys og Lefdal Mine Datacenter har inngått et partnerskap for å tilby globale kunder ” Green Data Center as a Service ”. Daimler med Mercedes-Benz har outsourcet sin it-infrastruktur til Infosys , som bistår bilprodusenten i å flytte deres High Performance Computing ( HPC ) workloads til et av Europas grønneste datasentre . HPC brukes for å designe kjøretøy og autonome teknologier , og overgangen til Green Data Center as a Service er en viktig