AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 79

I de gamle olivingruvene har Lefdal Mine Datacenter AS etablert en verdens sikreste og mest miljøvennlige lokasjoner for IKT . Anleggene kjøles med sjøvann og store aktører som Sigma2 og Mercedes-Benz har latt seg lokke av stabil , grønn energi – til Europas laveste priser .

79 / 91

AMNYTT NR . 3 2022

Internasjonale aktører legger datasentre til Nordfjord

I de gamle olivingruvene har Lefdal Mine Datacenter AS etablert en verdens sikreste og mest miljøvennlige lokasjoner for IKT . Anleggene kjøles med sjøvann og store aktører som Sigma2 og Mercedes-Benz har latt seg lokke av stabil , grønn energi – til Europas laveste priser .
Av Eirik Iveland