AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 75

75 / 91

AMNYTT NR . 3 2022 ne selv at de har mer kunnskap om temaet . 37 prosent av guttene mener de kan mye om KI , mens kun 17 prosent av jentene svarer det samme . Undersøkelsen viser også at jentene er mer skeptiske i sine holdninger . Jenteforeldre vurderer også kunnskap hos sitt barn lavere enn gutteforeldre . – Jeg tror ikke egentlig den reelle kunnskapsforskjellen er så stor , men at det heller handler om hvordan vi snakker med jenter versus gutter om teknologi . Hele IT-sektoren bærer fortsatt preg av at teknologi i altfor stor grad oppfattes som en guttegreie , sier Forfang som oppfordrer foreldre og skole til å snakke med alle barn om teknologi – også med jenter , sier Forfang .
Noen av postene stiller spørsmål som maner til ettertanke . ( Foto : Eirik Iveland )

Automatisering i

Havbruksindustrien

- havbrukskonferanse med fokus på teknologi og utvikling
Noen av foredragene :
• Erfaringer med bygging og drift av et så stort og avansert fartøy som Gåsø Høvding
• HeliXir – Prosessanlegg for nøyaktig badebehandling av laks
• FishGLOBE – Autonomt oppdrett i lukket anlegg i sjø
• Ny teknologi gir nye muligheter !
LES MER !

8-9 juni | Kristiansund