AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 74

74 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Samling i ” Reaktor ”. Elevene responderer ved å trykke på identifikatorpinnen . ( Foto : Eirik Iveland )
gjenstander han kjente igjen , som sin bestefars første mobiltelefon . Kong Olav fikk i 1981 en NMT-telefon som veide 17 kilo !
Tetter kunnskapshull IT-selskapet Computas har vært involvert i flere deler av forarbeidet av utstillingen . I den forbindelse har Respons Analyse gjennomført en kvantitativ undersøkelse på vegne av Computas . Undersøkelsen har bare 435 respondenter , men har representativt utvalg med tanke på geografi , alder og kjønn . De spurte er barn mellom 8 og 15 år og deres foreldre . – Denne utstillingen er en fantastisk arena for skoler , foreldre og barn til å lære mer om KI , og til å reflektere rundt en teknologi som vil bety mye for oss i fremtiden . Det være seg det grønne skiftet , eldrebølgen eller farene ved uetisk bruk , sier Morten Forfang , fagdirektør i Computas med Ph . D i kunstig intelligens . Forfang mener undersøkelsen viser at utstillingen treffer et kunnskapshull i befolkningen . 7 av 10 barn sier de kan lite om KI , mens 6 av 10 av foreldrene sier at de ikke har snakket om KI med sine barn . Ifølge undersøkelsen er guttene gjennomgående mest interessert i KI . Hele 71 prosent av guttene oppgir at de har hørt om KI , sammenlignet med 62 prosent av jentene . I tillegg mener gutte-