AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 73

73 / 91

og dialog med utgangspunkt i opplevelsen i utstillingen . De besøkende kan selv delta og også se debatt mellom kunstige intelligenser . – Språkalgoritmer velger tema . Spørsmålene har ikke opplagte svar , men man kan diskutere , sier Treimo .
Rivende utvikling Data- og teleutstillingen spenner over en lang tidshorisont og et vidt teknologisk spekter . Utstillingen rommer 71 montre med nye – og ikke fullt så nye – gjenstander . Blant de eldste finner vi telegrafer fra 1800-tallet og 7A-sentralen på Frogner , Norges første automatiske telefonsentral . Telefonsentralene i Kristiania var overbelastet , og en ble
AMNYTT NR . 3 2022
bestilt fra Western Electric i 1916 . På grunn av første verdenskrig kom den først i 1921 , den var i drift helt til 1980 . Av nyere art er et KI-drevet 2x2 meter kunstverk som hver dag vil få ulik form basert på KIs tolkning av data fra utstillingsopplevelsen . Slike kunstverk i små formater inngår også i aktivitetstilbudet . Mer kunst kommer til etter hvert . Norges første datamaskiner er her sammen med nye mobiltelefoner – og en gammel telefonkiosk . Du kan også se Holeriths hullkortmaskin fra 1890-tallet , brukt av Statistisk Sentralbyrå for å håndtere folketellingsdata . Hullkortprinsippet ( hull / ikke hull ) ble senere utviklet til binærkoder ( 0 og 1 ). Også kronprins Haakon fikk se flere
Smarte løsninger for driftsikre motordrifter i effektiv horisontell integrasjon - kvalitet , kraft , kontroll
Besøk oss på Eliaden ! Stand C01-10
Kontakt oss så forteller vi gjerne mer Telefon 915 02 650 – post-fa @ no . mee . com no . mitsubishielectric . com / fa