AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 72

72 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Utstillingen I / O er interaktiv og engasjerende . ( Foto : Teknisk Museum )

Teknisk museum har en av verdens beste samlinger på tele- og datafeltet . Med inntaket av NRKs historiske samling i 2017 , er museet også sterk på mediehistorie . – Visjonen for utstillingen er at folk skal lære om tele- og datateknologi som har bidratt til å forme samfunnet vårt i fortid og nåtid , og som vil bidrar til å prege oss også i årene fremover , sier førstekonservator Henrik Treimo som er kurator for utstillingen .

Sporer til diskusjon Like mye som en utstilling blir I / O en dynamisk arena for å diskutere og utvikle innsikt . Hele fjerde etasje på 1200 kvm er tatt i bruk til den innovative og interaktive utstillingen .
– Dette er en arena for refleksjon , kunnskapsutvikling og dialog om viktige temaer innen informasjonsteknologi . Gjennom I / O og tilhørende aktiviteter tar vi mål av oss til å bygge bro mellom generasjoner , fagmiljøer og folk flest . Det skal være en møteplass for alle , uavhengig av alder og kunnskap , sier museumsdirektør Frode Meinich . Ved hjelp av en identifikator , vil kunstig intelligens lage en personlig , tilpasset rute gjennom utstillingens mange objekter . Utstillingsopplevelsen starter med at KI-systemet mottar input fra de besøkende som alder og interesser , deretter anbefales en løype gjennom utstillingen ut fra disse dataene . Gjennom løypen vil en samle ulike gjenstander og historier . Siste stopp er Reaktor