AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 67

67 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Arrangøren tror det blir godt besøk på messen
• Det rår stor entusiasme blant utstillerne
• Vi har lagt opp til et åpent og interaktivt messekart – veldig mange åpne stander , og mange store stander .
Vil vise vei til høyere yrkesfaglig utdanning på SMART industri Yrkesutdanningen har medvind , og lærestedene utvikles i takt med teknologien . Høyere yrkesfaglig utdanning blir stadig mer populært , og praktisk kompetanse etterspørres . På Kongsberg er det virkelig lagt til rette for å nå høyere yrkesfaglig utdanning og den viktige praktiske kompetansen . Industribyen i Viken har kort vei mellom lærestedene , og ikke minst industribedriftene . Fagskolen i Viken , lærlingsbedriften K-Tech og Kongsberg videregående skole stiller i år opp på SMART industri for å vise frem den praktiske hverdagen som preger veien til høyere yrkesfaglig utdanning . Sammen utgjør de tre lærestedene veien til høyere yrkesfaglig utdanning , gjennom praktiske tilnærminger til fagene . Fra videregående utdanning , gjennom læretid og fagprøve , til spesialisering og videreutdanning til fagskoleingeniør ved fagskolen . Deres tette samarbeid med kongsbergindustrien er en fellesnevner for alle tre læresteder . Studenter og elever fra de tre utdanningsinstitusjonene skal i tillegg til utstillingen dele sine erfaringer med studieløpet gjennom foredrag .