AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 60

60 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Sammen med Wago har Ventistål utviklet et konsept for en intelligent ventilasjonsløsning i forskjellige typer bygg , deriblant hoteller .

Nye offentlige forskrifter for energiforbruk skal motivere forbrukere til å senke effektuttaket , for å oppnå jevnere belastning i energinettet . Her skal blant annet et nytt kommunikasjonsgrensesnitt for utveksling av energidata / tariff legge til rette for et mer balansert energiuttak . – Energiøkonomiseringen vil kreve mer samkjørt og kommunikasjonsdyktig automatiseringsutstyr , både i boliger og næringsbygg , noe den nye kompakt kontrolleren er klar for , forteller Torgeir Sundet , leder for Automasjon i Wago Norge . – Denne åpne og funksjonsrike kontrolleren gjør at integrasjonen av moderne IT-teknologi og kontroll av ventilasjon blir sømløs på en enkel og effektiv måte , med CC100 er det kun fantasien som setter begrensninger på hvilke funksjoner du kan få inn , poengterer han .

Styring via egen app VentiZone er et produkt fra « stand alone » til full integrasjon , som gjør bygget både smartere , mer energieffektivt og bærekraftig . Et kompakt og markedstilpasset feltgrensesnitt for sensorer , aktuatorer og kommunikasjon med omkringliggende automasjonsutstyr gjør denne CC100-kontrolleren godt egnet til mange formål , alt fra enkeltromstyring i næringsbygg til styring av autonome maskiner / aggregater . VentiZone er et system der det benyttes CC100 , en kompakt kontroller fra Wago , for å gjøre automasjonen