AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 57

57 / 91

AMNYTT NR . 3 2022

” Vår tilføring av merverdi er at vi kjenner kundenes behov svært godt ”

å si . De kan leveres i en konteiner og tilpasses de lokale driftsforholdene . BEKAS importere konteineren selv og alt elektro- og styremateriell skaffes tilveie av egen grossistvirksomhet . Det betyr at selskapet har god kontroll på hele verdikjeden . – Vi benytter materiell fra de fleste kjente produsenter innen elektro og automatisering , forteller Solheim . Noen ganger det det spesifikke krav fra kunden . Er det ikke noen kundekrav , finner vi frem til de mest egnende komponenter for den enkelte løsning .
Griper mulighetene når de kommer Våren 2020 var noen store prosjekter ferdigstilt og pandemien påvirket deler av næringslivet . – Vi vurderte hvorledes situasjonen skulle håndteres , fortalte Solheim . En mulighet var å permittere personell i tavlevirksomheten . I løpet av prosessen kom det en uventet forespørsel . Kunne vi greie å levere alle hovedtavlene til utbygging av E39 . Forespørselen omfattet 35 tavler og fremdriftsplanene var svært stram . Svaret vår var ja . Prosjektet var kommet så langt at de fleste valg av løsninger var tatt . Engineering gikk i gang med å detalj designe løsningene . Alt tilgjengelig personell i tavlevirksomheten ble satt i beredskap for å produsere tavlene . For BEKAS ble dette en suksess historie . Den viser både hvilken kompetanse vi har og organisasjonens evne til å ta prosjekter på strak arm , og fortsatt levere god kvalitet , sier Solheim .
Om BEKAS Selskapet kan hjelpe kundene med alt fra mindre komponentkjøp til tegning og bygging av store og komplekse automasjonsløsninger . I dag er det 42 ansatte i selskapet
• 8 i salg og support
• 15 i tavlebygger virksomheten , dette omfatter også lærlinger
• 10 personer i engineering
• 3 jobber med lager og logistikk
• 6 personer jobber med administrative oppgaver