AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 56

56 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
BEKAS har omfattende kalveproduksjon , som øker i omfang
eller de produktene som oppgaven krever . – I denne sammenheng er vi unike , sier Solheim . – Bredden i virksomheten vår gir hver avdeling et konkurransefortrinn fremfor de som kun er spesialisert innen et av feltene . Vi kan gå både i dybden og bredden på teknologiske utfordringer .
Dekker hele kloden Med base i Bergen er det naturlig at oljebransjen har blitt en viktig sektor for BEKAS . Selskapet har bred kompetanse innen ex leveranser . Det gjelder de fleste beskyttelsesgrader . – Vi er godkjent av NEMKO for å resertifisere Ex-utstyr , forteller Solheim . Leveransene er spredt over hel kloden . Mange prosjekter er naturlig nok rettet mot olje og gassvirksomheten , men det har også vært infrastrukturleveranser på andre kontinenter . Rekken av spennende leveranser er lang . Solheim blir engasjert når han forteller om prosjektene og de tekniske løsningene .
Nye markeder Virksomheten er allerede omfattende innen aquakultur . Lukkede merd-løsninger vil øke i omfang . Det gir bedre kontroll på vekst og fiskehelse , i tillegg til å redusere lokal forurensning . BE- KAS har designet , tegnet , programmert , bygget , installert og idriftsatt kontrolløsning for setteri . Nå arbeides det med å utvikle forskjellige løsninger for oppdrettsnæringen . Løsningene skal være så fleksibel at plassering av anlegget ikke har noe