AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 49

49 / 91

AMNYTT NR . 3 2022

” De viktige punktene er fleksibilitet , oppskalering og gjenbruk for fremtiden ”

selvfølgelig helt klart at en del av de helt store vil beskytte sine varer , som vil holde på at de bare vil ha sine egne lukkede systemer . – Det vil de tape på i lengden , det kan man se i it-verdenen . Med tiden er det ingen tvil at de vil tape på det , fordi stadig flere oppdager fordelene med åpne systemer og ser hvilke muligheter man har til å integrere med ulike enheter , bruke kunstig intelligens , hvor alt kommuniserer lettere sammen , fastslår Stordal Hansen .
Høyere fleksibilitet for sluttkunden Automasjon er et marked som er i stadig endring . – IEC 61499-standarden muliggjør implementering i gamle systemer . Schneider Electric er også en av dem som har mange gamle systemer , med lukket programvare . Men innenfor denne nye IEC-løsningen kan vi orkestrere , det vil si vi kan styre det – en delkomponent av denne med ny programvare ligger liksom litt på toppen av det eksisterende automasjonssystemet , forklarer den danske automasjonseksperten . – Man er nødt for å integrere det gamle , ellers kommer vi ikke videre , fordi vi da alltid vil ha gammelt utstyr . Det vi lanserer i dag er gammelt om fem år , mens sluttkunden kan si at han kan vinne på å få inn noe utstyr som han kan optimere bedre , han oppnår høyere fleksibilitet og få mer ut av produksjonen sin . I tillegg kan han kan fremtidssikre seg bedre , for han er liksom ikke avhengig én leverandør , men kun avhengig av en eller annen form for maskinvare , fremhever Stordal Hansen .
Samme språk som it-verden Alt dette bygger på den nye IECstandarden IEC 61499 . – De tre viktige punktene er fleksibilitet , oppskalering og gjenbruk for fremtiden , og i tillegg den delen hvor man lettere kan integrere med it-verdenen . Med denne standarden vil vi begynne å snakke samme språk som it-verden . I stedet for å se etter den ordinære automasjonsverden , så må man hele tiden fokusere på hvilken maskinvare man har . Med den nye standarden så kikker man inn i hvilke prosesser vi har i våre maskiner , det kan være transportbånd , separatorer eller en pakkeprosess . Det er det vi må konsentrere oss om . Det vi har av maskinvare er ikke så viktig for prosessen – vi har noen transportbånd , om det ligger en frekvensomformer til å styre , er det bare noe vi skal registrere , men som ikke viktig for å designe prosessen , avslutter Flemming Stordal Hansen .