AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 48

48 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
– Ta for eksempel et meieri , det skal ikke bare eksistere i 10 – 20 år , men i veldig mange år . Systemet de kjører i dag vil de kanskje oppgradere om 10 år . Da er det ikke sikkert man kan få tak i de samme pls-ene og kontrollerne , og hvis det da benyttet en lukket løsning , er man nødt for å oppgradere og omskrive programmet for at det skal fungere på den nye maskinvaren , slår Stordal Hansen fast , og utdyper : – Automation Expert eller Universal Automation , som vi snakker om her , så er det en runtime som ligger i maskinvaren , så kan man bare kjøre på med et nytt stykke arbeid i , og da kan det være en hvilken som helst type maskinvare , bare den understøtter denne runtime , det gjør det også lettere å oppgradere og følge med i tiden , påpeker Stordal Hansen . Organisasjonen Universal Automation Etter hvert kommer dette til å bevege seg over til å ligne mer på det vi kjenner fra it-verden , i motsetning til den gamle automasjonen , som var veldig lukket . – Før var vi veldig avhengig av eksisterende leverandører , hvor hver av dem hadde sin egen programvare som kun kunne brukes på deres egen maskinvare . Nå får vi en kjerne som er fleksibel . Den uavhengig organisasjonen Universal Automation vil være den som eier kjernen som heter runtime , og som brukes av den enkelte maskinvaren . Det er Universal Automation og ikke vi som kommer til å eie . Etter hvert kommer det flere og flere som melder sin interesse for organisasjonen . Det er