AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 47

47 / 91

AMNYTT NR . 3 2022 re på en pls , nå kan vi kjøre på oppe i serverrommet – så legger vi det ut og så snakker det hele sammen , poengterer Stordal Hansen , og legger til : – Hvis man ser over til it-verden er det slik de jobber , da har man en god beskrivelse av hva man ønsker å oppnå , så lager man programmet etter det – så finner man ut om det skal det kjøres på Raspberry Pi , på en Android-telefon , eller en Windows-server , også legger man opp til det . Altså , sluttkunden har ingen interesse av verken pls eller kontroller . For dem er det er bare noe som er der for å få prosessen til å virke .
Lettere å oppgradere Med den nye IEC-standarden , er det kunnskapen omkring det vi utvikler som er viktig . – Hvis man først i etterkant sier , hva er praktisk her , og hva virker til denne applikasjonen . At man starter med maskinvare , da er man bundet til at denne applikasjonen virker på akkurat denne maskinvaren , dette vil sette noen begrensninger fordi det er bare denne maskinvaren vi har , forklarer han . Dette er etter Stordal Hansens mening den største fordelen med åpen standard . Men det er en stor fordel til .
Med EcoStruxure Automation Expert , neste generasjon av Schneider Electrics industrielle automasjonssystem , kan du :
• Forbedre hele livssyklusen og oppdage automatisering på nytt
• Koble automatiseringsprogrammet fra kjøretidsmaskinvaren og dermed oppnå en utrolig fleksibilitet
• Innebygd få IT / OT-konvergens , som gjør det enkelt å integrere avanserte IT-applikasjoner , verktøy og teknologier for industriell bruk
• Asset-basert design med bruksklare aktivamodeller som eliminerer lavverdioppgaver , noe som gjør det enklere å pakke og gjenbruke mobile automasjonsobjekter for maksimal effektivitet i utviklingsprosjektene