AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 46

46 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Vanskeliggjør skalering , fordi du stadig vekk skal ta høyde for hva slags utstyr som må brukes . Man må holde seg til en type , og det er ikke sikkert akkurat den typen er det mest optimale .
Åpent system – enkelt å integrere Stordal Hansen bruker et meieri som eksempel . – De vil gjerne vil gjøre hele prosessen , de vil selvsagt også gjerne styre med noe pls-er , osv ., så kan det godt tenkes at de gjerne vil bruke noe kunstig intelligens , altså noe dataanalytisk , og de vil gjerne også kjøre på en Raspberry Pi . Fordi det er en åpen standard lar dette seg enkelt integrere . Altså at man ikke er bundet til én leverandør , men at det er mange leverandører som kan levere til systemet . Alt kan gjenbrukes kan og legges ut på en hvilken som helst kontroller eller hva du måtte ønske .
Ser over til it-verden Tradisjonelt har automasjonsutstyr i Norge og i Danmark vært utviklet på hva slags maskinvare vi skal bruke for å løse oppgaven . – Nå skal vi heller basere oss på prosess , sier Stordal Hansen . Finne ut hva som er viktig i denne prosessen – finne ut hvilke funksjoner og hvordan de skal designes , og få det mest mulig optimale ut av prosessen . Når det er gjort , finner man ut hvilken maskinvare som skal drive dette . Nå kan vi kjø-