AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 45

45 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Med Schneider Electrics EcoStruxure Automation Expert har du har mulighet for å designe din egen prosess og eksempelvis oppskalere eksisterende systemer .
smartere . Det vil si : hvor mye energi får vi inn , hvor mange produkter kan vi få ut , påpeker Stordal Hansen , og fastslår at digitalisering kan være stor hjelp for å optimere : hvordan prosessen kjøres , produksjonsfeil , tidstyver , energityver . Ved bruk av en åpen plattform det her er snakk om , oppnår man en bedre forbindelse til it-verdenen . – Det vil si at man kan bruke noe analytisk , dvs . kunstig intelligens , og du kan se på dataene dine og finne ut hvordan ytelsen på denne maskinen er i forhold til for eksempel til historiske data , men også til andre maskiner eller i forhold til andre erfaringer , sier han . Lukket system – vanskelig å integrere I gamle dager hadde man operatører som sa at jeg vet hvordan min maskin kjører , og som visste at hvis jeg gjør sånn og slik , så virker den optimalt – altså en iboende viten han har . – Dette skal vi mer vekk fra . Vi skal hele tiden få systemene til å optimere prosessene . Vi kan si at defekte produkter er å kaste bort energi eller bortkastede ressurser . Spørsmålet er hvordan vi kan optimere denne delen , sier Stordal Hansen . Han mener dette kan være vanskelig med en automasjon som har et lukket system , som kjører med noen lukkede protokoller fra én leverandør . – Da kan det bli vanskelig å integrere produkter inn fra en tredjepart . Vanskelig for det det ikke er særlig tilgjengelig .