AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 44

44 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Flemming Stordal Hansen , Segment Manager Industry End Users , Industrial Automation , Schneider Electric .

Stordal Hansen forteller at åpne standarder kan bety ulike ting for sluttbrukeren . Hvis vi tar for oss en produksjonsvirksomhet har den mange ulike krav til ting som skal produseres , men også masse nye ting du skal ta hånd om . – Noe av det som vil være interessant for mange produksjonsvirksomheter i dag , er muligheten til mer fleksibel produksjon , hvordan man lettere kan omstille seg til forskjellige typer og variasjoner av produkter . Før så lagde kanskje meieriet tre slag melk , i dag lager de kanskje hundre . Da oppstår krav til mye større fleksibilitet og modularitet i produksjonen , forklarer Stordal Hansen . – For å oppnå det , fortsetter han , er det noen åpenlyse fordeler ved å være mer fleksibel , men også åpenhet ved at man lettere kan integrere med en tredjeparts utstyr og tredjeparts programvare .

Digitalisering – et veivalg Som eksempel på dette tar han oss med til Automation Expert og organisasjonen Universal Automation , hvor du har mulighet for å designe din egen prosess og eksempelvis for å oppskalere . – Det behøver ikke være samme type maskinvare , men du kan bruk den kunnskapen du allerede har gjennom hele prosessen . Det blir mer fleksibelt . Digitalisering er et av de store veivalgene vi snakker om i dag . Digitalisering skal jo være veien til bedre bærekraft , fordi vi skal utnytte dagens situasjon