AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 40

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya . – Vi gjennomfører et pilotprosjekt . Det ser positivt ut , sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune . Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner , landområder , vann , klima og miljø .
Selskapet har utviklet et bredt spekter med sensorteknologi og egenutviklet webløsning , Cautus Web , for automatisk og kontinuerlig innsamling , bearbeiding , analyse og varsling basert på data fra ulike kilder . Cautus Geo står bak flere overvåkningssystemer mot snøskred . I Lom reddet varslingsanlegget liv vinteren 2020 . 25 . februar ble trafikken på riksvei 15 stoppet før et stort skred dundret over veien . Skredet rev med seg alt av utstyr . Den veien er sikret med radar som automatisk stopper trafikken om større skred utløses .
Tester nyutviklet system Radarovervåkning for sikring mot steinsprang er nytt i Norge . Nå kan det komme . Fylkesvei 7702 på vestsiden av Andøya er en utsatt strekningene som kan bli sikret med radar . Der testes det nå ut et nyutviklet radarbasert system for varsling av steinsprang . – Vi har etablert et pilotprosjekt . Den første sensitivitetstesten ga positive svar . Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet , ble detektert 31 . mars . Om noen uker gjennomføres en ny test . Da skal vi løse ut masser gjennom steinrensk . Den testen vil gi oss mer data , sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland .