AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 32

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Trend Micro forener sikkerhetsindustrien med markedets mest kraftfulle og komplette sikkerhetsplattform

Trend Micro One består av et økosystem av innebygde og tredjeparts integrasjoner fra samarbeidspartnere og konkurrenter , for å optimalisere synlighet og kontroll over hele angrepsflaten .
IT-sikkerhetsleverandøren Trend Micro har lansert Trend Micro One , som er en enhetlig cybersikkerhetsplattform , bestående av en omfattende liste av teknologipartnere og -konkurrenter . Trend Micro One vil gjøre det mulig for kunder å bedre forstå , kommunisere og redusere egen cyberrisiko .
Enhetlig sikkerhetsplattform12 Dagens virksomheter og organisasjoner kjemper på alle måter og på alle fronter for å bekjempe cybertrusler på det som er en konstant voksende angrepsflate . Utfordringen for mange har vært begrensede ressurser , overarbeidede IT-medarbeidere og kompleksiteten av å måtte forholde seg til mange forskjellige IT-sikkerhetsløsninger som ikke kommuniserer med hverandre . Med den enhetlige tilnærmingen som Trend Micro One gir , kan virksomheter få en tryggere hverdag ved at hele IT-sikkerhetsplattformen blir kontinuerlig overvåket , analysert , vurdert og håndtert . Og da på tvers av alle potensielle angrepsoverflater , være seg på kontoret , i skyen , på hjemmekontoret og de ansattes mobile enheter .