AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 30

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Intel investerer i europeisk chip-produksjon

Intel investerer 17 milliarder euro i to nye halvlederfabrikker i Magdeburg i Tyskland . Til sammen skal det sprøytes inn 80 milliarder euro i chip-fremstilling i Europa de neste ti årene .
Intel vil de neste 10 årene investere opp til 80 milliarder euro i halvleder-produksjon innenfor EUs grensner , fra forskning og utvikling ( FoU ) til ferdigstilling og distribusjon . I første fase skal det etableres to halvlederfabrikker i Magdeburg til en kostnad på rundt 17 milliarder euro . Byggestart er foreløpig satt til første halvår 2023 , med forbehold om godkjenning fra EU-kommisjonen og at tyske myndigheter godkjenner finansieringen .
I tillegg planlegger selskapet et nytt forsknings- , utviklings- og designsenter i Frankrike , samt økt av kapasitet for produksjon , støperi- og back-end-produksjon i Irland , Italia , Polen og Spania . Med disse investeringene ønsker Intel å bygge et chip-økosystem og en mer robust europeisk forsyningskjede .
– Investeringene vi planlegger er et viktig skritt for både Intel og EU . ” EU Chips Act ” gjør det mulig for privat og offentlig sektor å samarbeide for å styrke Europas posisjon i halvledersektoren betydelig , sier Pat Gelsinger , adm . dir . i Intel .