AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 25

25 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Olav Bakken kjenner Elteco godt etter å ha jobbet der i flere år
I tiden før Olav tok over lederansvaret gjestet han styremøtene . Da lærte han eierne å kjenne og kunne se hvordan strategien for selskapet ble utviklet . Eieren er det svenske firmaet Addtech Nordic AB . Dette firmaet er velkjent i Norge , med eierskap i en rekke velkjente selskaper . Hovedstrategien er langsiktig eierskap og utvikling av det enkelte foretak . Det er i denne sammenheng de nå vil utvikle selskapet langs to hovedtrender :
• Det grønne skiftet . Det gjelder både internt i Elteco og utvikling av produktporteføljen . Produktsammensetningen skal gjenspeile de bærekraftsmålene som omtales i strategien . I dagens forretningsidé er følgende av FNs bærekraftsmål nevnt , nr . 3 ( helse og livskvalitet , nr .