AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 24

24 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Elteco går nå gjennom et generasjonsskifte

Elteco har en flat organisasjon , forteller Olav . Vi er drøye tyve ansatte og er nærmest en stor familie . Forholdene blir selvsagt helt annerledes enn hos forrige arbeidsgiver , som var Schneider Electric . Vi må se alle ansatte som de personer de er og være med på å utvikle hver enkelt medarbeider . Ved nyansettelser er vi opptatt av å få inn yngre krefter . den yngre generasjonen tilfører oss både topp kompetanse , blant annet innen digitalisering , og stor vitalitet . – God markedskunnskap er viktig , sier Olav . – I dette arbeidet er det viktig å opparbeide god og tillitsfull kontakt med kundene . Vi skal i tillegg til å levere gode produkter og løsninger , også tilby riktig kompetanse og topp service . Skal vi evne å gi kunden best mulig løsning må vi virkelig se hvilke behov de har . I denne sammenheng er det viktig at Elteco beholder god kompetanse i generasjonsskifte vi er inne i .

Nye trender krever endringer – Min jobb blir både å utvikle medarbeiderne og å utvikle produktporteføljen , slik at vi dekker kundenes behov . Elteco skal være synlig i de sektorene vi i hovedsak skal dekke , sier Olav . Dette vil også være en viktig del av Olavs jobb . Den teknologiske utviklingen er rivende , så det er helt avgjørende å følge nøye med hva som skjer . – Vi må hele tiden være oppdatert på de viktigste teknologiske trendene og juster organisasjon og produktportefølje med utgangspunkt i de viktigste endringer i trender .