AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 23

– Vi skal både beholde vår gode kompetanse og tilføre oss ny kunnskap i generasjonsskifte selskapet nå går gjennom , sier nytilsatt administrerende direktør Olav Bakken i Elteco AS . 1 . april overtok han stillingen etter Svein Holla . Kontinuiteten vises ved at Holla fortsetter ennå en stund som produktsjef . Og vil også fungere som rådgiver . Men organisasjonen vil i stor utstrekning utvikles med yngre krefter .

23 / 91

AMNYTT NR . 3 2022

Vi er i et generasjonsskifte

– Vi skal både beholde vår gode kompetanse og tilføre oss ny kunnskap i generasjonsskifte selskapet nå går gjennom , sier nytilsatt administrerende direktør Olav Bakken i Elteco AS . 1 . april overtok han stillingen etter Svein Holla . Kontinuiteten vises ved at Holla fortsetter ennå en stund som produktsjef . Og vil også fungere som rådgiver . Men organisasjonen vil i stor utstrekning utvikles med yngre krefter .
Av Jan Eirik Schiøtz