AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 18

18 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Standardisering er nødvendig skal mulighetene digitaliseringen gir kunne utnyttes fult ut
for IT / OT løsningene . De to fagmiljøene har grunnleggende forskjellige karakterer :
• I OT-verden er stabile prosesser det overordnede målet
• I IT-verden er det ofte endringer når en utfordring oppstår , og målet er å få raskt frem en ny løsning
Presentasjonen viste hvordan sluttbruker og leverandør jobbet for å få frem en og struktur på løsningen som tilfredsstilte både OT og IT miljøene .
Videre arbeid Avslutningsvis var det diskusjoner i fire grupper om hvorledes organiseringen av arbeidsgruppen burde være .
• Målsetting
• Innhold
• Tema
• Organisering
• Engasjement
• Samarbeidsformer
• Behov for verktøy
• Tilknytning til OPC Foundation
Det var en engasjert forsamling som diskuterte mange aspekter ved OPC UA og mulighetene for industrien . Det er viktig å beholde dette engasjementet , slik at norsk industri ikke blir hengende etter i den digitale utviklingen . Ifea ( en av forløperne til NFEA ) organiserte e likende aktivitet Ifea-DIAS i perioden 1987 til 1991 . Prosjektet utviklet standard for informasjonsutveksling . Muligens er det en ide og hente frem noe av erfaringen fra dette prosjektet i organiseringen av OPC UA aktiviteter .