AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 17

17 / 91

AMNYTT NR . 3 2022

” Understreker behovet for at OT møter IT i den digitale revolusjonen .”

grensning i bruken av standarden eller applikasjoner som er utviklet .
Skyløsninger brer om seg . Denne trenden følger OPC UA opp . Det er tatt et eget initiativ for å utvikle standard for skykommunikasjon , OPC UA over MQTT . Målet er å harmonisere standardene for IT og OT . I første omgang er det Siemens og Beckhoff som har fulgt opp dette initiativet . OPC UA dekker kommunikasjon :
• PLS til SCADA
• PLS til MES
• PLS til sky
Mena andre områder vil også følges opp .
Økt betydning Slik OPC UA utvikler seg og adopsjonen den får i industrien globalt vil den bare bli viktigere og viktigere i årene som kommer for alle aktørene som jobber mot eller i industrien . For å få ut verdien av OPC UA må vi være villig å dele kunnskap og erfaringer , bli enige om beste praktiser og standarder , og ikke minst få på plass et faglig nettverk der dette skjer . Etter OPC presidenten fulgte to presentasjoner av norske aktivister som er aktuelle . Daglig leder i selskapet
Prediktor , Espen Krogh , presenterte hva dette selskapet har jobbet med . De har utviklet løsninger siden 1997 . Krogh sa at det er overføring av data fra OT til IT som vanligvis gir problemer . Identifisering og struktur på data er avgjørende for å kunne få utnyttet informasjonen dataen gir i forskjellige anvendelser . I Prediktor så de at OPC UA kunne være løsningen på problemet med å flytte data uten å ødelegge kvaliteten . Krogh presenterte et arbeid brukerorganisasjonen NAMUR har gjort for å få data fra kontroll- og forretnings-systemer til smarte apper . Løsningen kalles NAMUT åpen arkitektur . Systemet , som ble utviklet for Johan Sverdrup , likner svært mye på NAMUR åpen arkitektur . Krogh mener at ved å basere seg på åpne standarder oppnås betydelige effektiviseringsgevinster . Som regel unngår man at en oppgave må utføres en gang . Er en løsning utviklet med åpne standarder går dobbeltarbeid senere i prosjektet . Siste presentasjon før gruppearbeidene var presentasjon av Aker BP og ABB sine erfaringer . I starten av prosjektene så man at det manglet fundament