AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 16

16 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Deltakerne ble delt i fire diskusjonsgrupper , hvor engasjementet var stort
International forankring NFEA har også innledet en dialog med ledelsen i OPC Foundation for å avklare mulig samarbeide og tilgang til deres tekniske ekspertise . President i OPC Foundation Stefan Hoppe holdt det innledende presentasjonen på seminaret . Hoppe la stor vekt på at OPC er en helt åpen standard . Det er ingen kostnad eller begrensning på hvem som kan benytte seg av standarden og det er kostnadsfritt å utvikle egne applikasjoner . Nå er det 866 selskaper som er medlemmer i organisasjonen . For å få med hele bredden av aktuelle teknologier er antall plasser i styret økt . Tidligere var det ledende automatiseringsselskaper som var representert i styret . Nå er også Microsoft og SAP styremedlemmer . Dette understreker behovet for at OT møter IT i den digitale revolusjonen . Hoppe ønsket det norske initiativet velkommen og inviterte til et nært samarbeid . Det var to aspekter Hoppe la ekstra vekt på i sin presentasjon . Det ene var sikkerhet . Det har versert noen rykter i internasjonal presse om sikkerhetsproblemer med OPC UA standarden . Hoppe tilbakeviste dette . Et problem som er kjent , er noen sikkerhetsproblemer i løsninger som er utviklet med nett-teknologi . Dette er et Microsoftproblem . De alle fleste løsninger er utviklet med Linux , og for disse applikasjonene er det ikke oppdaget noen sikkerhetsproblemer . Åpenhet var det ande viktige aspektet . Alle som ønsker , kan delta i arbeidet . Det er ingen be-