AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 15

15 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Fremmøte var veldig bra , om lag 80 personer var til stede
skal være et community for ingeniører som arbeider innen OT og IT . Her skal man møtes for å bli kjent , diskutere og lære av hverandre . Målet er å få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av industrien i Norge . Snorre Larsen understreker at dette arbeidet er like viktig for små og mellomstore bedrifter , som de store industrikonsernene .
Planen er at brukerforumet samles fysisk en gang i året . Brukerforumet planlegges og deles inn i fire arbeidsgrupper :
• Informasjonsmodeller og modellering i OPC UA .
• Utvikling av OPC UA applikasjoner ( server , klient , ´ gateway , modellverktøy , mm .)
• Arkitektur og konnektivitet innad i OT og mellom OT og IT
• Forretningsverdi
Arbeidsgruppene vil møtes hyppigere og målsettingen er at disse gruppene sammen skal aktivt bidra til den digitale transformasjonen av norsk industri .
Svært god respons Det ble i første omgang arrangert et digitalt formøte 1 . april hvor planene for brukerforumet ble presentert . Responsen var overveldende . Om lag 180 meldte sin interesse og 120 deltok på det digitale møtet . Like imponerende er det at om lag 80 personer deltok på seminaret som ble avholdt i Equinors lokaler på Fornebu tidlig i mai .