AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 14

14 / 91

AMNYTT NR . 3 2022
Snorre Larsen , nestleder i NFEA , er en av initiativtagerne bak etableringen av brukerforumet

Styret i NFEA ( Norsk forening for Elektro og Automatisering ) diskuterte hvorledes man kunne øke interessen for og dele erfaringer med bruk av OPC UA , ikke bare i bindeleddet mellom IT / OT men også mellom OT løsninger . Samtidig kom foreningen i dialog med Kjetil Torvanger , direktør for digitale operasjoner i Deloitte Norge , om behovet for en møteplass for å diskutere OPC UA i en forretningsmessig sammenheng . Torvanger mente at flere av hans kunder kunne ha ønske om et slikt forum . Equinor har i mange år drevet utvikling av OPC UA baserte løsninger i samarbeide med sine leverandører . Dette ble frontet av Steffan Sørenes , fagleder for IT / OT integrasjon . Han hav også uttrykk for et ønske om en møteplass hvor norske fagfolk kunne diskutere seg frem til enighet om standard løsninger . NFEA sa seg villig i å etablere og administrere et OPC UA brukerforum . Foreløpig er det styremedlemmene Snorre Larsen , Equinor , og Tom Kjærsgaard , Kongsberg Maritime , sammen med Karin Sundsvik , daglig leder i NFEA , som er ansvarlig for å følge opp initiativet . Det er etablert et interimsstyre som i tillegg til de ovenfor nevnte også har med Atle Bjørnerud fra Kongsberg Maritime , Anders Veberg fra Prediktor , Olav Sande fra Høgskulen på Vestlandet , Pål Fister fra Aker BP og Roger Hansen fra ABB .

Ønsker brukerforum i Norge NFEA ønsker å tilrettelegge for et OPC UA Brukerforum i Norge . Brukerforumet