AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 13

Skal digitaliseringsteknologien kunne utnyttes effektiv må kommunikasjon mellom systemer og utstyr foregå sømløst . Forutsetningen for sømløs kommunikasjon er aksepterte og effektive standarder . Både brukere og produsenter må være aktive i utviklingen . NFEA har fått henvendelser fra flere miljøer i industrien om å etablere et norsk brukermiljø . Disse initiativene følges nå opp .

13 / 91

AMNYTT NR . 3 2022

NFEA etablerer brukerforum for OPC UA

Skal digitaliseringsteknologien kunne utnyttes effektiv må kommunikasjon mellom systemer og utstyr foregå sømløst . Forutsetningen for sømløs kommunikasjon er aksepterte og effektive standarder . Både brukere og produsenter må være aktive i utviklingen . NFEA har fått henvendelser fra flere miljøer i industrien om å etablere et norsk brukermiljø . Disse initiativene følges nå opp .
Av Jan Eirik Schiøtz