AMNYTT amnytt.no 2/2023

NR . 2 / 2023 - årgang 25 | AMNYTT . NO

Den digitale reise

14 32 40
Scada-systemet Ignition Industrien blir digital – og det er helt nødvendig
Smart produksjon eller digitalisering er en reise , ikke et mål