AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 85

Pressemeldinger

Rosenberg Worley og Blåvinge går sammen om havvind

Pressemeldinger

Rosenberg Worley og Blåvinge – et partnerskap mellom Fred . Olsen Seawind , Hafslund Eco og Ørsted – inngår eksklusivt samarbeid for å utvikle flytende havvind . Samarbeidet viser det store industrielle potensialet som havvind representerer for norsk leverandørindustri . Avtalen omfatter et eksklusivt samarbeid hvor Blåvinge og Rosenberg sammen skal utvikle planer for hvordan storskala flytende havvind kan bygges ut i Norge ved hjelp av norske leverandører .
Dersom Blåvinge får konsesjon til å utvikle flytende havvind på Utsira Nord , er det store investeringer som skal gjøres , blant annet i forbindelse med bygging av fundamenter til flytende havvindparker . Dette vil gi et betydelig antall årsverk både i utviklings- og byggefasen .