AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 84

84 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Vurdering av andre relevante forhold skal også dokumenteres , og endringsarbeidene skal ikke redusere sikkerheten ved den opprinnelige tavlen . Det skal altså gjennomføres en dokumentert tilstandskontroll som grunnlag for å avklare om tavlen har et utvidelsespotensiale , eller om tillegg i installasjonen bør forsynes fra en ny tavle . Det kreves tavlefaglig kompetanse for å ta ansvar for en slik vurdering , og en feilvurdering kan få uheldige konsekvenser for tavlens drifts- og personsikkerhet . Som hjelpemiddel for tilstandskontroll av tavler , tilbyr Tavleforeningen en sjekkliste ( Tavlesjekken ) med en tilhørende forklarende håndbok .
www . tavleforeningen . no / Kurs og konferanser )