AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 83

83 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Eldre tavler uten referanse til NEK 439-serien For eldre tavler som ikke er dokumentert i samsvar med kravene i NEK 439-serien , vil utvidelser og ombygginger være en betydelig større utfordring . Tavlens egenskaper , ytelse og tåleevne er ofte ikke dokumentert og potensialet for utvidelser og endringer kan være vanskelig å definere . Når tavlen i utgangspunktet ikke er basert på standarder , er det heller ingen klare føringer for hvordan utvidelser og ombygginger skal gjennomføres for at endringsarbeidene ikke forringer tavlens opprinnelige kvalitet . NEK 400 Kap . 8-810 inneholder noen nasjonale tilleggskrav til valg , utførelse og montasje av fordelingstavler som skal benyttes i installasjoner som bygges i samsvar med NEK 400 . Kapittelet omhandler også føringer for utvidelser og ombygging av eksisterende tavler som ikke er dokumentert iht . NEK 439-serien . Ved behov for utvidelser eller ombygging av slike tavler , skal en vurdering av følgende forhold dokumenteres :
• Belastningsevne
• Temperaturforhold
• Kortslutningsytelse
• Dokumentasjon og merking
• EMC-forhold
• Personbeskyttelse
• Brukerkategori