AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 81

81 / 86

AMNYTT NR . 2 2022 kommunikasjon går raskt og hvor vi er i stand til å oppdage trender . Tenk om vi greier å redusere tapt produksjonstid ? Hva ville f . eks . halvering av problemrelatert stans utgjøre i produktivitetsøkning ? I en produksjonsbedrift handler dette om et system for operativ produksjonsledelse og støtte til operatørene . Og da er vi tilbake til digitale løsninger , hvor operatøren kan melde status og problemer direkte , og produksjonsledelsen har en oversikt i sanntid . Kombinerer man dette med produksjonsdata fra OT ( Automasjon ) og IT ( ERP ), så blir trendanalyse noe som skjer løpende . Systemet får innebygget « røykvarslere » og blir i stand til å synliggjøre problemer før det « tar fyr ». Minst like viktig er det å verifisere at problemer er løst på en varig måte . Resultatet blir kontinuerlig forbedring , nettopp det som er så vanskelig å få til i manuelle prosedyrer , fordi mennesker er menneskelige . La heller digitale systemer tygge data , og la menneskene gjøre det de er gode til ; problemløsing .
Dette er noe av det vi tar opp på NFEA Workshop ’ en Manufacturing Operations Management with Digital Lean
Workshopen finner sted i Oslo14 . juni 2022 .