AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 80

80 / 86

Av Odd R . Gilinsky , Nautikom AS
AMNYTT NR . 2 2022

Digital produksjonsledelse – fra brannslokking til røykvarsler

Med strømlinjeformede produksjonslinjer og høy automatiseringsgrad , er det ikke åpenbart hvor vi kan hente ut ytterligere produktivitetsforbedring .

Svaret er digitalisering – hva var spørsmålet ? Det kan nesten se ut som vi har glemt spørsmålet i vår iver med å digitalisere alt , med fare for å investere tid og penger uten å få ut maksimal effekt . Faktisk så viser statistikk at produksjonsbedrifters effektivitetsøkning har avtatt de siste årene , og det var vel ikke meningen med alle investeringene som er gjort med merkelappen « Industri 4.0 » og « Digitalisering ». Produktivitet er forholdet mellom utført produksjon og antall årsverk , samt kostnader for eksterne tjenester .
Hva er det som bremser effektivitet i en produksjonsbedrift ? Satt på spissen er det all tid hvor produksjonen er stanset . Dette kan jo ha flere årsaker :
• Mangler råmaterialer eller deler
• Stans i en maskin
• Produksjonsfeil og kvalitets problemer
• Manglende bemanning
• Osv …
Alt vi ser her kan puttes i sekkeposten « problemer », som vil ødelegge produktiviteten uansett hvor god dataflyt og automatisering vi har investert i . Problemer må løses så fort som mulig for å få produksjonen i gang igjen – altså full brannslukking . Å fikse problemer med brannslukking er ingen varig løsning , så metodikker som Lean skal sørge for at kilden til problemene blir tatt hånd om . Prinsippene til Lean er bygget på at man forbedrer prosesser kontinuerlig , og verktøy for dette er en del av pakken . Dette er likevel et område hvor digitalisering vil gi umiddelbar gevinst , fordi her er det mye manuell oppfølging og langsom oppdatering . For å unngå brannslukking trenger vi røykdetektorer , det vil si systemer hvor