AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 79

79 / 86

hydrogen kommer fra kjøp av strøm . Hystars teknologi er unik idet den muliggjør bruk av tynnere membraner enn det andre PEM-leverandører benytter . Dette gir økt virkningsgrad som reduserer energibruken med om lag 10 prosent . Equinor og Gassco deltar i dette prosjektet som sluttbrukere av elektrolyseteknologi . Driftsbetingelsene vil velges ut fra deres ønsker om å skape høy relevans for fremtidige prosjekter innenfor hydrogenproduksjon . – Billigere utslippsfritt hydrogen vil for eksempel bidra til at hydrogen enklere kan introduseres som fossilfri innsatsfaktor i industrielle prosesser og som
AMNYTT NR . 2 2022
utslippsfritt drivstoff i tungtransport og maritime applikasjoner . Det tekniske potensialet for utslippsreduksjoner fra hydrogen er stort , men for å kunne realisere dette potensialet så må kostnaden for hydrogen reduseres , avslutter Nakstad . HYSTAR AS er et nystartet selskap som utvikler avanserte PEM elektrolysører for hydrogenproduksjon . Hystar AS ble stiftet i september 2020 , som et spinoff-selskap fra SINTEF og har vokst fra 1 ansatt i slutten av 2020 til 20 ansatte i mars 2022 og vil rekruttere ytterligere personer i løpet av 2022 . Nøkkelinvestorer er SINTEF Venture , AP Ventures og Firda .

Cyber

Security 2022 2022

Noen av foredragene :
• The State of Industrial Cybersecurity in Europe
• Poor cybersecurity causing major accidents across industries
• Building control systems – the forgotten , unprotected underbelly of your organisation
• Cyber security requirement specification – challenges and pitfalls
LES MER !

27-28 april | Oslo