AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 78

78 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
skritt på veien til storskala kommersialisering av Hystars produkter . Støtten fra Enova har vært særdeles viktig i denne sammenheng i tillegg til Equinors og Gasscos bidrag med kunnskap og ressurser til prosjektet . Vi ser frem til gjennomføringen av prosjektet som vil bidra til fremskyndet bruk av grønt hydrogen i stor skala , sier adm . dir . i Hystar , Fredrik Mowill .
Viktig for utviklingen av grønt hydrogen Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050 . Det gjør Enova gjennom å støtte de som går foran i utviklingen av ny teknologi . – Utslippsfri hydrogen er med stor sannsynlighet en av flere klimaløsninger for 2050 . Men det gjenstår fremdeles teknologiutvikling før utslippsfritt hydrogen er konkurransedyktig . Hystar har en helt ny teknologi for produksjon av grønt hydrogen som ikke finnes på markedet i dag og som kan bidra til vesentlige kostnadsreduksjoner , sier adm . direktør i Enova Nils Kristian Nakstad og fortsetter – Men for at denne teknologien skal kunne bli kommersielt tilgjengelig må både tekniske og kommersielle barrierer overkommes . Enova avlaster gjennom piloteringsstøtten den teknologiske risikoen i prosjektet . Et solid samarbeid sikrer kommersiell relevans og prosjektet vil kunne være viktig for utviklingen av grønt hydrogen .
Reduserer energibruken Grønt hydrogen lages ved elektrolyse av vann med ren kraft . Ca . 70 prosent av kostnaden for produksjon av grønt