AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 77

77 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

” Nå trenger vi handling , ikke mer prat .”

– Vi må kutte utslipp og skape jobber . Hystar står for en spennende og innovativ løsning bygd på mange år med forskning . Hydrogen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet . Men først er vi helt avhengig av å få ned kostnadene i produksjonen . Hystars planer kan derfor få stor betydning for å redusere klimagassutslippene , sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide ( Ap ). Prosjektets vil demonstrere Hystars teknologi under relevante driftsbetingelser . Dette er nødvendig for videre kommersialisering av teknologien . – Hystar har utviklet en unik , patentert PEM elektrolyseteknologi som vi gi betydelige kostnadsreduksjoner for produksjon av grønt hydrogen . I samarbeid med SINTEF har Hystars teknologi blitt verifisert over flere tusen timers testing . Pilottesting av et komplett 1 MW anlegg på Kårtsø er neste

-eventer 2022

April Digital teaser : OPC UA brukerforum
Digitalization in the Automation Domain Cyber Security
Mai IIoT og 5G i industrien ISA 100 Trådløse nettverk
Juni
IEC 62443 ( kurs ) Automatisering i Havbruksindustrien Manufacturing Operations Management -with Digital Lean Automatisering i Næringsmiddelindustrien
August OPC UA Introduksjonskurs RobotForum
Se hele årshjulet !