AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 76

76 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Næringsminister Jan Christian Vestre vil samle all hydrogen aktivitet i sitt departement
fra Equinor . Budskapet fra disse tunge industrimiljøene var tydelig ; skal Norge bidra i det grønne industriskiftet må det handles nå . For det første må vi sikre at riktig kompetanse utvikles . Den svenske næringsministeren , Karl-Petter Thorwaldsson , inviterte til et nordisk samarbeid . Thorwaldsson og Gabrielsen diskuterte mye hvorledes et svensk norsk samarbeid kunne utvikle hydrogenindustri . Yara og Statkraft la stor vekt på at man må revurdere hva vi skal bygge ut av vannkraft . Equinor og Statkraft sa at vi har enorme potensiale for vindkraft . Det gjelder både fast og flytende havvind og landbaserte vindparker . Alle aktørene var enige om at det er nødvendig å utvikle sterke faglige miljøer i industrien for å kunne realisere de politiske intensjonene . Får vi utviklet slike miljøer , vil finansieringen komme på plass , var et klart budskap fra industrilederne . Resten av verden venter ikke på at vi får ferdig våre prosesser . Nå trenger vi handling , ikke mer prat .
Her er et eksempel på industrielt initiativ : Ny teknologi kan gjøre grønt hydrogen mer konkurransedyktig Enova støtter Hystars teknologi med 38,2 millioner kroner . Hystar vil sammen med Equinor utføre pilottesting av Hystars teknologi for PEM-elektrolysører på Gassco sitt anlegg på Kårstø . Prosjektet er en sentral del i den videre utviklingen av selskapets mer energieffektive teknologi for produksjon av grønt hydrogen .