AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 75

75 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
LO Peggy Hessen Følsvik og NHO leder Peggy Hessen Følsvik var skjønt enig i at vi må satse på hydrogen produksjon i Norge
en pådriver for å utvikle produksjon av grønn hydrogen . Naturlig nok jobber Equinor med planer om produksjon av blå hydrogen . Industriklusteret i forbindelse med blå hydrogen er mer omfattende , siden det også må utvikles infrastruktur for lagring . Equinor har registrert svært stor interesse for lagring av CO2 i forbindelse med hydrogen produksjon fra naturgass . Selve lagring kan bli en god norsk industrisektor .
Pris og energitetthet Pris på råstoff er alltid avgjørende for konkurransekraften til et produkt . Med gassprisene i skrivende stund er blå hydrogen ikke konkurransedyktig mot grønn . Men med mer normale gasspriser mener Equinor at blå hydrogen vil være konkurransedyktig . I Norge har vi naturgitte fordeler for produksjon av hydrogen , uavhengig av hvilken teknologi som brukes . Yara kan produsere både hydrogen og ammoniakk . Fordelen ved ammoniakk er at den per enhet inneholder mer hydrogen , CH3 mot H2 . Videre blir ammoniakk flytende ved – 33 º C , mens hydrogen må kjøles ned til – 250 º C . Disse forholdene er viktig når store energimengder skal lagres og utnyttes over lange avstander , som for eksempel ved skipsfart .
Handling kreves Under seminaret deltok LO leder Peggy Hessen Følsvik , NHO sjefen Ole Erik Almlid , konsernsjefene i Yara , Aker , Hydro , Statkraft og en konserndirektør